Avjämning på fukt eller alkaliskydd

Nedan ges konstruktionslösningar som beskriver hur avjämning utföras på olika typer av spärrskikt.

avjamning_pa_fukt_eller_alkalisskydd

 1. Floor 120 Reno eller Floor 140 Nova
 2. Floor 4716 Primer spädd 1:3
 3. Behandling fukt-/alkalisskydd
 4. Betongunderlag

Allmänt:

 • Konstruktionen är avsedd för att skydda ytbeläggningen eller inneluften från höga nivåer av fukt eller emissioner i underlaget. Weber tar inte ställning till de olika spärrskiktens funktion.

Underlag:

 • Underlaget består av ett spärrskikt av följande:

o Dry-Top Spärrskiktslaminat
o Con Dry NT 50
o Florosil
o Florosil TS

Primer:

 • Dry Top spärrskiktslaminat primas med Floor 4716 Primer spädd 1:1
 • Con Dry NT 50 primas med Floor 4716 primer spädd 1:3, 1 del primer och 3 delar vatten.
 • Florosil primas med Floor 4716 Primer spädd 1:3
 • Florosil TS primas med koncentrerad primer

Avjämning:

 • Dry Top Spärrskiktslaminat och Florosil TS avjämnas med ca. 10 mm avjämningsmassa, Floor 110 Fine eller Floor 140 Nova. Lokalt minst 8 mm. Vid behov av korta torktider kan även Floor 4160 fine flow rapid eller Floor 120 Reno användas.
 • Con Dry NT 50 och Florosil avjämnas med ca. 10 mm avjämingsmassa, Floor 110 Fine eller Floor 140 Nova. Lokalt minst 5 mm. Vid behov av korta torktider kan även Floor 4160 fine flow rapid eller Floor 120 Reno användas.

Mattläggning:

 • Floor 110 Fine och 140 Nova är båda normaltorkande och är beläggningsbara efter ca 1 vecka vid 10 mm tjocklek. Mattläggning kan för Floor 4160 och Floor 120 Reno ske efter 1 respektive 1-3 dygn.