Systemöversikt Spricköverbryggning Parkeringsgarage övre plan, spricköverbryggning Användningsområde Övre planet i ett parkeringshus Grundskydd av hela konstruktionen OBS! Lämpar sig inte där dubbar tillåts under vintertid Systembeskrivning
Systembeskrivning Weber Parkeringsgarage Övre plan, spricköverbryggning'
(1) Överlager:

polyment 6060 PU polyuretanytbeskiktning

(2) Skyddslager:polyment 3750 PU polyuretanbaserad förfyllt med 20% (av vikt) eldstorkad kvartssand 0,1- 0,3 mm bekläds senare med eldstorkad kvartssandd 0,7 - 1,2 mm
(3) Spricköverbryggning:polyment 3700 PU polyuretanbaserad
(4) Primer:polyment 1460 epoxi primer
(5) Baslager: (Om behövligt)Floor 4610 (skikttjocklek: 4 - 15 mm)
(6) Primer för baslager: Floor 4716 (1:3, koncentrerad primer : vatten)
(7) Existerande underlag: Vanligtvis betong
Maskiner och utrustning Floor 4610 Bulksystem, små pumpar, tandad spackel Härdplast låghastighetsblandare,


Det här innehållet är reserverat för registrerade användare.
Om du är registrerad användare, vänligen logga in. Om du är ny användare, vänligen registrera dig.


Inloggning för befintliga användare
   
Ny användarregistrering
*Obligatoriskt fält